Członkostwo w zarządzie wspólnoty tylko dla osób fizycznych Featured

Częstym pytaniem członków wspólnot kierowanym do zarządcy jest pytanie o to, kto może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Przesądza o tym art. 20 ust. 1 – członkiem zarządu może być […]

Obowiązki zarządcy cmentarza Featured

Sejm przegłosował nowe zasady opodatkowania najmu Featured

Od wczoraj wiemy już jakie będą zmiany w opodatkowaniu wynajmu mieszkań. W sierpniu tego roku pialiśmy o planowanych zmianach w opodatkowaniu najmu (wpis pt. Planowane zmiany w opodatkowaniu najmu). Po wczorajszym głosowaniu […]

Zmiany przepisów dla zarządców Featured

Planowane zmiany w opodatkowaniu najmu Featured

Nagroda Mies van der Rohe 2017 przyznana Featured

REIT-y niedługo wkroczą do Polski? Featured