Wspólnota nie może uchwałami ingerować w prawo własności Featured

Częstym problemem z jakim muszą zmierzyć się zarządy wspólnot jest kwestia jak daleko wspólnota może ingerować w to co jej członek robi w swoim lokalu. Dotyczy to zwłaszcza kwestii prowadzenia […]

Właściciele lokali nie mogą wskazywać, kto może być członkiem zarządu Featured

Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 28.04.2017 r. (sygn. I ACa 329/16SA). W wyroku czytamy, że do kompetencji właścicieli lokali należy wybór członków zarządu, a nie wskazywanie, kto […]

Obowiązki zarządcy cmentarza Featured

Zmiany przepisów dla zarządców Featured

Planowane zmiany w opodatkowaniu najmu Featured