Częstym pytaniem członków wspólnot kierowanym do zarządcy jest pytanie o to, kto może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Przesądza o tym art. 20 ust. 1 – członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. A zatem jedynym warunkiem, jaki ustawa o własności lokali stawia członkowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jest status osoby fizycznej co jednoznacznie wyklucza taką możliwość w stosunku do osób prawnych (nawet jeśli osoba prawna jest członkiem wspólnoty).

I co często zaskakuje członków wspólnot członkiem zarządu może być osoba fizyczna nie będąca członkiem wspólnoty. Jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku właścicieli, którzy spośród swojego grona nie są w stanie wybrać osób mających wystarczająco dużo czasu, chęci lub po prostu wiedzy do bycia członkiem zarządu.  Często w swojej praktyce spotykałem się z sytuacją kiedy do zarządu wchodził krewny członka wspólnoty.

Dosyć szerokim echem odbiła się sprawa wspólnoty, która podjęła uchwałę zawężającą krąg osób, które mogą wejść do zarządu. Co oczywiste są zgodził się z członkiem wspólnoty, który zaskarżył uchwałę. Więcej o wyroku w tej sprawie piszę we wpisie Właściciele nie mogą wskazywać, kto może być członkiem zarządu

Podobne Posty