Polityka prywatności

Polityka prywatności

DEFINICJE

  • “Serwis” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.gremius.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  • “Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
  • “Gremius”  – Gremius Podemski Spółka jawna ul. Jagiellońska 89/7 70-435 Szczecin

II. CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Gremius w zakresie oferowanych usług. Użytkownicy znajdą również w Serwisie informacje z szeroko rozumianego rynku zarządzania nieruchomościami.

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Gremius.
Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.)

IV. DANE OSOBOWE

Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie
Gremius przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym.

Gremius zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Gremius, prosimy przesyłać na adres mailowy biuro@gremius.pl.
Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie oraz umożliwiają szybki i łatwy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki Cookies stosowane są na wielu innych stronach internetowych. Możliwe jest wyłączenie funkcji cookies, ale wtedy niektóre elementy witryny mogą być niedostępne.