Od stycznia 2020 roku weszły w życie zmienione zapisy Ustawy o własności lokali. Zgodnie z brzmieniem zmienionego art. 19 jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Oznacza to dużą zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w którym progiem było 7 lokali.

Uznanie wspólnoty za „dużą” oznacza konieczność stosowania dla niej przepisów Ustawy o własności lokali m.in. konieczność powołania zarządu, prowadzenia pełnej księgowości, czy też składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Warto jednak dodać, że dla obowiązku powołania zarządu ustawodawca wprowadził przepis przejściowy dający dwa lata na powołanie zarządu.

Z praktycznego punktu widzenia najistotniejsza zmiana dla każdej wspólnoty, która do tej pory była „mała” a od 1 stycznia stała się „dużą” to sposób podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd. Duże wspólnoty podejmują takie decyzje większością głosów bez konieczności jednomyślności wszystkich członków wspólnoty. Do tej pory wiele małych wspólnot borykało się z tym problemem gdzie brak jednomyślnej decyzji uniemożliwiał chociażby przeprowadzanie remontów.

Podobne Posty