REIT-y niedługo wkroczą do Polski? Featured

Real Estate Investment Trust – REIT – jest to doskonale znana i z sukcesami wykorzystywana forma inwestowania w nieruchomości na świecie. W Polsce wciąż jednak podchodzi się do niej sceptycznie, […]

Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu Featured

Przedawnienie roszczeń to przewidziana w Kodeksie cywilnym zasada, zgodnie z którą po upływie określonego terminu ten, przeciwko komu przysługuje takie roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka […]

Crystal Houses w Amsterdamie Featured

Opodatkowanie najmu mieszkań Featured