W związku z przyznaniem Filharmonii Szczecińskiej nagrody Mies van der Rohe w 2015 roku stała się ona bardzo popularna w Polsce. Warto zatem przedstawić tegorocznego laureata gdyż w maju tego roku (jak co 2 lata) nagroda przyznana została po raz kolejny.

Tegoroczna nagroda trafiła do 2 holenderskich pracowni XVW architectuur i NL Architects za projekt De Flat Kleiburg w Amsterdamie. Projekt obejmował innowacyjną renowację jednego z największych budynków mieszkalnych w Holandii z 500 mieszkaniami o długości 400 m. Budynek przeznaczony był już do rozbiórki ale lokalny inwestor De FLAT postanowił uratować budynek przekształcając go w tzw. Klusflat, czyli budynek w którym  ​​mieszkańcy samodzielnie dokonują renowacji swoich apartamentów.

Budynek położony jest w dzielnicy Bijlmermeer. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął się proces rewitalizacji tego zaniedbanego rejonu miasta. Budynek Kleiburg był ostatnim w okolicy, który zachował swój pierwotny stan.

Koncepcja rewitalizacji zakładała odnowienie jedynie głównej struktury – wind, galerii i instalacji. Mieszkania natomiast pozostawiono niedokończone i nieumeblowane – bez kuchni, łazienki, ogrzewania i wydzielonych nie ma pokoi.

Jury konkursu w werdykcie zwróciło uwagę na  zbiorowy wysiłek wielu osób odpowiedzialnych za renowację tego bloku. Podważa on aktualnie zalecane rozwiązania na kryzys mieszkaniowy w europejskich miastach, które często kierują się jedynie tym, aby budować więcej mieszkań każdego roku, podczas gdy bez odpowiedzi pozostaje ważniejsze pytanie: jakiego rodzaju mieszkania budować? Kleiburg pomaga nam wyobrazić sobie nowy rodzaj projektów architektonicznych, który odpowiada na zmieniające się w XXI wieku zwyczaje mieszkaniowe i styl życia. Rewitalizacja typologii z przeszłości jest równie istotna, co eksperymentowanie z nowymi, nieprzetestowanymi jeszcze modelami, czym jest właśnie radykalna transformacja istniejących budynków.

Co warte podkreślenia po raz pierwszy w historii nagroda przyznana została modernizacji już istniejącego obiektu.

Podobne Posty