Certyfikat BREEAM  to aktualnie jedna z najpopularniejszych metod oceny budynków w Europie ze względu na ich ekologiczność. Utworzona została w 1990 roku przez organizację BRE (Building Research Establishment). Skrót BREEAM z języka angielskiego oznacza (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod).

Certyfikat  jest doskonałym narzędziem do zarządzania projektem dzięki temu, że skupia się na ocenie jakości prowadzonych procesów inwestycyjnych. U podstaw jego stworzenia było wyznaczanie nowych standardów w budownictwie. W konsekwencji na przestrzeni lat udało się znacząco podnieść komfort użytkowania obiektów, ich wydajność oraz osiągnąć lepsze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Certyfikacja obejmuje zarówno zarządzanie budową jak i całym budynkiem. Ocena efektywności budynków obejmuje następujące obszary:

 • zanieczyszczenie środowiska (wpływ na zanieczyszczenie wody i powietrza)
 • energia (zużycie energii świetlnej oraz dwutlenku węgla)
 • ekologia (ochrona takich wartości jak bioróżnorodność flory i fauny)
 • zdrowie i dobre samopoczucie – wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników (ilość światła dziennego w pomieszczeniach, temperatura i jakość powietrza, akustyka)
 • zarządzanie (ogólna polityka zarządzania, zarządzanie terenem oraz kwestie proceduralne)
 • transport (emisja CO2, lokalizacja budynku i bliskość przystanków środków komunikacji miejskiej, zastosowanie udogodnień dla rowerzystów)
 • woda (zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie wody)
 • użytkowanie gruntów (zagospodarowanie terenów zielonych)
 • materiały (stosowanie materiałów pozyskanych z legalnych i lokalnych źródeł, posiadających odpowiednie certyfikaty ekologiczne)

W procesie certyfikacji stosowana jest następująca skala ocen:

 • od 30 punktów – „pass”
 • od 45 punktów – „good”
 • od 55 punktów – „very good”
 • od 70 punktów – „excellent”
 • od 85 punktów – „outstanding”

 

 

Podobne Posty