Loading map...

Mariusz Siarkiewicz

Telefon
91 43 47 221
Email
zarzadca@gremius.pl

Stanowisko

Inspektor ds. technicznych

Mariusz Siarkiewicz

Poznajmy się

Mariusz jest inżynierem budownictwa z 20-letnim stażem w branży. Ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Przeszedł wszystkie szczeble od pracy jako majster budowy aż do nadzoru nad dużymi inwestycjami. Największe i najbardziej znaczące doświadczenie zdobył podczas 8 lat pracy dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Zespole Elektrowni Dolna Odra.

Posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W naszej firmie zajmuje się technicznym nadzorem nad bieżącym funkcjonowaniem zarządzanych nieruchomości, planowaniem i przygotowywaniem remontów i inwestycji, kosztorysowaniem, nadzorem i rozliczaniem prac.

Napisz wiadomość