Obowiązki zarządcy cmentarza Featured

W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto wspomnieć o specyfice pracy zarządcy cmentarza. Na początek wyjaśnić trzeba kto odpowiada za zarządzanie cmentarzem. Kwestie te reguluje Ustawa o cmentarzach i […]

Zmiany przepisów dla zarządców Featured

Odrębna własność lokalu nie wygasa z chwilą upływu terminu na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste Featured

Dzięki inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy podjął się rozstrzygnięcia tej ważnej dla wielu osób kwestii. W Uchwale 7 sędziów z 25 sierpnia 2017 r. (III CZP 11/17) stwierdził, że upływ […]

Planowane zmiany w opodatkowaniu najmu Featured

Nagroda Mies van der Rohe 2017 przyznana Featured

REIT-y niedługo wkroczą do Polski? Featured